สอบเข้า EP ม.1 โรงเรียนสตรีวิทยา2

ม.1 EP โรงเรียนสตรีวิทยา 2

ข้อมูลปีการศึกษา 2556

รับจำนวน 90 คน  3ห้องเรียน

ผลการเรียนผู้ที่จะเข้าสอบ
เกรดเฉลี่ย ป.4-5 ต้องได้ 3.00 ขึ้นไป

ผลการเรียนภาษาอังกฤษ ป.4-5 ได้ 2.50ขึ้นไปรายวิชาที่สอบ
คณิตศาสตร์  
ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตร์ 

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
สอบข้อเขียน 

23 กุมภาพันธ์ 2556ที่ตั้งและแผนที่โรงเรียนสตรีวิทยา2
29 ซ.สุคนธสวัสดิ์3 เขตลาดพร้าว กทม 10230


GPS
13.826704,100.617555

แผนที่โรงเรียนสตรีวิทยา2