การสอบเข้าเรียน EP ม.1 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เป็นข้อมูลการสอบเมื่อ ปีการศึกษา 2556

รับจำนวน 120 คน

คะแนนเต็มรายวิชา
1. คณิตศาสตร์ 50 คะแนน  ข้อสอบเป็นอัตนัย มีทั้งแบบไม่ต้องแสดงวิธีทำประมาณ20ข้อและที่เหลือประมาณ 2ข้อให้แสดงวิธีทำ (ไม่มีตอบแบบ ก ข ค ง)
2. ภาษาอังกฤษ 50 คะแนน

วิธีการสมัคร
- ซื้อใบสมัครที่โรงเรียน โดยจะระบุวันที่จะสมัครในใบสมัครที่เราซื้อ

ขั้นตอนการรับสมัคร
- รับบัตรคิว
- ให้นักเรียนเข้าไปสมัครเองในห้อง โดยผู้ปกครองรอด้านนอก
ขั้นตอนต่างๆ
1. สอบข้อเขียน - ส่วนใหญ่ EP สามเสน และ EP โธยินฯ จะสอบวันเดียวกัน
2. สอบสัมภาษณ์
3. ประกาศผล
4. สอบได้จะมีเรียนปรับพื้นฐานประมาณ 1 สัปดาห์หรือมากกว่า

สอบข้อเขียน 
23 กุมภาพันธ์ 2556

ค่าเทอมและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100,000.-
ค่าเทอม                     35,000.- (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมจ่ายครั้งแรกประมาณ 135,000.- (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา)

ที่ตั้งโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ใกล้ซอยเศรษฐศิริ2 ถ.พระราม6

GPS
13.784098,100.534695

แผนที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย